Knygos „Modernaus meno socialinė reikškmė: meniniai–socialiniai performansai“ pristatymas

Spalio 21 d. 18 val. kviečiame dalyvauti knygos „Modernaus meno socialinė reikškmė: meniniai–socialiniai performansai“ pristatyme!

Leidinys „Modernaus meno socialinė reikšmė: meniniai socialiniai performansai“ išleistas, Lietuvos kultūros tarybai parėmus viešosios įstaigos Menų terapijos centras ir Lietuvos žmonių su negalia sąjungos bendrą projektą „Menininkų ir neįgaliųjų socialinės sąveikos tarpdisciplininio meno kontekstuose“ bei tarpsritinį mokslinį tyrimą „Menininkų ir neįgaliųjų patyrimas kuriant bendrą performansą“. Tyrimo idėja – moksliškai apibendrinti ir pagrįsti per ilgą laikotarpį sukauptą dailininkės, VŠĮ Menų terapijos cento vadovės ir dailės terapeutės dr. Audronės Brazauskaitės ir kompozitorės, LŽNS meninių socialinių projektų vadovės Snieguolės Dikčiūtės patirtį, kuriant meninius-socialinius performansus, kuriuose neįgalūs asmenys ir menininkai bendradarbiavo modernaus tarpdisciplininio meno kūrybiniame procese. Leidinyje publikuojami muzikologės dr. Vitos Gruodytės, menotyrininko filosofo dr. Stanislovo Mostauskio, rašytojos Violetos Šoblinskaitės straipsniai, nagrinėjantys skirtingus meno socialumo aspektus. Šalia mokslinių tekstų ir tyrimo aprašymo bei apibendrinimo, leidinyje yra dalyvių prisiminimai bei įspūdžiai iš patirties socialiniuose-meniniuose performansuose. Leidinys gausiai iliustruotas.

Leidinys skirtas menininkams, besidomintiems „menas sveikatai“ idėjomis, dailės terapeutams, muzikos terapeutams, psichologams, socialiniams darbuotojams, ergo terapeutams.

Knygos pristatymą moderuos chirurgas ir rašytojas Gasparas Aleksa kartu su leidinio sudarytoja dr. Audrone Brazauskaite. Mintimis, įžvalgomis ir apibendrinimais renginio tema dalinsis leidinio sudarytoja Snieguolė Dikčiūtė, psichologė Daiva Svirušytė, muzikologė dr. Vita Gruodytė, leidinio recenzentė dr. doc. muzikos terapeutė Vilmantė Aleksienė.

Maloniai lauksime visų susirinkusių dalyvauti diskusijoje ir šiltame bendravime!